Disclaimer

Villa Reusachtig stelt het op prijs dat u onze website bezoekt. Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan. 

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Villa Reusachtig behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Villa Reusachtig sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:
– het gebruik van deze website;
– het gebruik van informatie van deze website.

Auteursrecht
Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van Villa Reusachtig of de eventuele opdrachtgever van de tekstproductie.

Externe links 
Deze site bevat links naar externe websites. Villa Reusachtig is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

Onjuistheden
Villa Reusachtig stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening worden doorgegeven via ons contactformulier. Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!

Villa Reusachtig, Gouda 2015.

Disclaimer