Investeren in uzelf, uw kind of het gezin

Doet u wat u deed, dan krijgt u wat u kreeg. Investeren in uzelf, uw kind of het gezin helpt om de situaties en omstandigheden in uw leven te veranderen.

Kosten en duur sessies 
Onze samenwerking start met het intakegesprek. Hiervoor brengen we € 26,25 per kwartier in rekening. Na het intakegesprek maken wij voor u een behandelplan. Hierin leggen we het vertrekpunt, de doelstelling en de aanpak vast. Vervolgens vinden de behandelsessies plaats. 

Een behandelsessie voor een ouder, gezin, kind of puber kost € 105,00 per consult. Dit tarief is vrijgesteld van BTW. De duur van het consult is c.a. 60 minuten. Het tarief is inclusief voorbereiding en gebruik van materialen.

Ouders vragen ons regelmatig om sessies bij hen thuis te houden. Dat is prima! Houdt u er wel rekening mee dat we reiskosten in rekening brengen. De reiskosten bedragen 35 cent per kilometer.

Annuleren afspraak
Als u verhinderd bent om naar een afspraak te komen, moet u dat minimaal 24 uur van te voren doorgeven. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

groenelamp