Individuele begeleiding

In Villa Reusachtig werken we met kinderen, jongeren en ouders/opvoeders die psychische en/of lichamelijke klachten hebben. In onze praktijk zijn veiligheid, respect, groei en plezier belangrijke pijlers. Dit betekent dat elk kind of volwassene zich steeds veilig moet kunnen voelen om zich te kunnen uiten, om te durven vertellen wat er speelt, om zichzelf te kunnen zijn. Wij ondersteunen het proces altijd vanuit een liefdevolle insteek, dus met respect voor uw situatie en achtergrond. Groei betekent voor ons dat we steeds de focus hebben op mogelijkheden en oplossingen. En in dit alles vinden wij het heel belangrijk dat het proces u ook het nodige aan plezier biedt. 

Persoonlijke begeleiding
Villa Reusachtig kenmerkt zich door een persoonlijke, op maat gemaakte begeleiding van u als uniek individu. Dit betekent dat we altijd beginnen met een zorgvuldige intake. In het intakegesprek gaan we samen met u op zoek naar de kern van uw hulpvraag. Op basis van het intakegesprek maken wij een behandelplan dat in een volgend gesprek met u wordt besproken. Vervolgafspraken duren  60 minuten. Wij geloven niet in standaardoplossingen. Elke situatie, elke persoon is uniek. Daarom vinden we samen met u de oplossing die bij u past!

Laagdrempelig
Wij bieden laagdrempelige, eerstelijns hulp. Dit betekent dat u bij ons terecht kunt zonder dat u vooraf een medische indicatie van de huisarts moet hebben. Als u een vraag hebt, ergens tegenaan loopt, zich misschien zorgen maakt over een bepaalde situatie, dan staan wij voor u klaar om met u mee te kijken en samen met u een oplossing te vinden.

In de begeleiding van kinderen bekijken wij de situatie altijd vanuit het systeem. Dit betekent dat wij de gezinssituatie en als dat nodig is ook de school betrekken bij de begeleiding. Natuurlijk vragen we vooraf altijd om uw goedkeuring.

Reden van aanmelding
Klik hier voor een overzicht van veelvoorkomende psychische en/of lichamelijke klachten.

Behandelingen
De behandelingen die wij gebruiken zijn:

Ouders
U kunt bij ons op verschillende manieren ondersteuning krijgen in de opvoeding. Dat kan zijn individueel of als gezin. Ook kunt u bij ons specifieke groepsbehandelingen volgen. Bijvoorbeeld op het gebied van omgaan met boosheid / driftbuien, (faal)angst en weerbaarheid. We organiseren periodiek lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Op dergelijke bijeenkomsten krijgt u informatie over het desbetreffende onderwerp en kunt u in gesprek raken met deskundigen en met mede ouders die in dit onderwerp zijn geïnteresseerd.

kindercoaching
KTNO-erkende-bij-en-nascholingen