Werkwijze

In onze samenwerking mag u het volgende van Villa Reusachtig verwachten.

Intakegesprek
Na het eerste contact via de mail of de telefoon ontvangt u een vragenlijst en wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. De vragenlijst is voor feitelijke gegevens. Het intakegesprek is bedoeld om de aanmeldklacht vanuit het gezichtspunt van u als ouder te begrijpen. Samen formuleren we dan de hulpvraag van u of uw kind. Houdt u er rekening mee dat de tijdsduur van het intakegesprek circa twee uren is.

Behandelplan
Na het intakegesprek stelt uw behandelaar een behandelplan op. Hierin staan de observaties, uw aanmeldklacht, de doelen van de behandeling en de werkwijzen beschreven. Dit concept behandelplan wordt u per e-mail toegestuurd, samen met de algemene voorwaarden van Villa Reusachtig. In het tweede gesprek maken we met elkaar het behandelplan definitief en zetten we onze handtekeningen eronder. De behandeling kan starten als beide gezag dragende ouders en of uw kind akkoord gaan.

Voortgang
Na elke 4 of 5 sessies volgt er een gesprek met u als ouders, waarin de voortgang en ontwikkeling van uw kind wordt besproken. De therapie neemt ongeveer 5 – 12 sessies in beslag. Over het algemeen geven kinderen heel goed zelf aan wanneer de therapie kan worden afgerond. Ter afronding van de therapie vindt er tot slot nog een eindgesprek plaats.  In dit gesprek ontvangt u van ons informatie over het totale verloop en het resultaat van de behandeling. Ook geven wij u in dit gesprek handvatten mee.

Medisch beroepsgeheim
In Villa Reusachtig houden wij ons aan ons medisch beroepsgeheim. Alleen met medeweten van ouders en van jongeren vanaf 16 jaar wisselen wij informatie uit met andere betrokkenen. Geheim betekent voor ons niet stiekem, maar veilig. U kunt dus van ons een volledig veilige werkomgeving verwachten. Zowel binnen de individuele begeleiding als in de groepsbehandelingen.

Meten van kwaliteit
Villa Reusachtig meet de kwaliteit van uw behandeling. Dit doen we a.d.h.v. een korte vragenlijst die u en/of uw kind invult voor en na de behandeling. Uiteraard geldt ook hier onze ethische beroepscode.

 

haard