Groepsbehandelingen

Onze groepsbehandelingen zijn voor kinderen en jongeren. Wij vinden het belangrijk dat zij een hoop plezier hebben en tegelijk heel waardevolle dingen leren. Gedurende de behandelingen werken we oplossingsgericht. We kijken naar wat al goed gaat en we gaan uit van de eigen kwaliteiten van uw zoon of dochter. Door die uit te bouwen wordt het zelfvertrouwen vergroot en kan uw kind weerbaarder worden. De werkvormen tijdens de behandelingen zijn gericht op ervaringen opdoen, bewustwording, ontwikkeling van binnen uit en een positief zelfbeeld. Hierdoor komt een proces opgang dat uw kind handvatten meegeeft voor de rest van zijn/haar leven. Steeds weer zijn die handvatten net dat onmisbare steuntje in de rug.

Ouders en opvoeders
Ook hebben we een training voor ouders/opvoeders. Voor meer informatie klikt u op onderstaande behandeling(en).