NLP Ouders in hun kracht

In 8 stappen naar een gelukkig en harmonieus gezinsleven!

Herken je dat je het beste met je kind voor hebt, maar dat het bij hem of haar niet doordringt?

Herken je dat je zoon of dochter afzakt in negatieve gewoontes en je weet niet hoe je hem of haar kunt helpen?

Heb je als stiefouder de gedachte dat je nooit echt tot het gezin gaat behoren en voel je je daardoor eenzaam?

Hoe ga je als alleenstaande ouder om met irritaties, weerstand, boosheid als je eigen geduld gewoon op is?

Ieder mens, groot of klein, heeft goede redenen om zich op een bepaalde wijze te gedragen of te uiten. Het is nog niet altijd even makkelijk om als opvoeder de achterliggende positieve intentie van problematisch gedrag te kunnen vinden en te accepteren.

NLP voor ouders
Zou u meer willen weten hoe u het contact tussen uw gezinsleden en uzelf kunt optimaliseren?
Vindt u het waardevol om met het hele gezin te werken aan verdieping en optimalisering van de onderlinge relaties? Dan is de workshop ‘NLP Ouders in hun kracht’ écht iets voor u!

In het traject van 8 dagen maakt u kennis met NLP en positief opvoeden. U krijgt inzicht in hoe u communiceert en hoe u gedrag kunt veranderen. Tijdens dit traject kijken we naar manieren om de talenten van uw gezin optimaal tot bloei te laten komen. Verder staan we stil bij een manier van communicatie die het onderlinge begrip en de bereidheid tot samenwerking vergroot. U krijgt een aantal praktische gereedschappen aangereikt om ook na het traject de positiviteit in uw gezin te behouden.

In 8 stappen naar een gelukkig en harmonieus gezinsleven!
In NLP voor ouders zet u stappen op o.a. de volgende gebieden:

  • Omgaan met conflicten in de gezinssituatie;
  • Oplossingsgericht met elkaar communiceren;
  • Negatieve patronen ombuigen;
  • Vergroten wederzijdse betrokkenheid en samenwerking;
  • Ontwikkelen van zelfstandigheid;
  • Het maken van uw eigen gezinskompas.

In dit traject staat onderling begrip en plezier centraal. We werken met de best presterende NLP toepassingen voor in het gezin, praktische oefeningen, creatieve opdrachten en ervaringsgerichte opdrachten. Er is aandacht voor houding en emoties. U krijgt de kans om de nieuw geleerde NLP toepassingen en vaardigheden direct in de praktijk te oefenen en elkaar daarbij te helpen.

Wanneer starten?
Er gaan meerdere keren per jaar nieuwe trajecten van start. Informeer naar de eerstvolgende startdata, of kijk hiernaast op de kalender of op de homepagina.

Investering
De kosten voor het traject NLP Ouders in hun kracht bedragen  €875,-.
Voor het intakegesprek betaalt u eenmalig €85,-.