NLP voor leerkrachten

Vindt u het een uitdaging om met lastige klassen, leerlingen, ouders en collega’s om te gaan?

Wilt u leren om constructiever met een conflict om te gaan?

Zoekt u praktische handvatten om beter te kunnen sturen?

Neuro-Linguïstische Programmering (NLP) is een pragmatische psychologie, waar u als leerkracht veel profijt van hebt. NLP geeft inzicht in denkprocessen die aan gedrag ten grondslag liggen. Denkprocessen leert u herkennen aan iemands verbale en non-verbale communicatie. U leert geavanceerde maar eenvoudig toepasbare communicatietechnieken om denkprocessen van leerlingen, ouders en collega’s op integere wijze te sturen. Daarnaast biedt NLP een uitgebreide gereedschapskist voor het ontwikkelen van cognitieve en sociaal-emotionele capaciteiten.

Doelgroep
Deze workshop is bestemd voor leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en directies uit het basisonderwijs.

Thema’s
In NLP voor leerkrachten wordt o.a. gewerkt met de thema’s:

  • Hoe krijg ik meer grip op mijn eigen gedachten en gevoelens?
  • Hoe kan ik de gedachten en gevoelens van leerlingen, ouders en collega’s positief sturen?
  • Hoe kan ik naar leerlingen, ouders en collega’s luisteren op een manier dat zij zich begrepen voelen en openstaan voor wat ik wil zeggen, terwijl ik tegelijkertijd mijn eigen gevoelens de baas blijf?
  • Hoe kan ik leerlingen, ouders en collega’s benaderen vanuit een effectieve mix van doelgericht, oplossingsgericht en probleemgericht communiceren?
  • Hoe kan ik vanuit verschillende standpunten tot overeenstemming komen?

In de workshop van 4 dagdelen maakt u kennis met NLP voor het basisonderwijs. Met de inzichten, technieken en benaderingswijze van NLP wordt het lesgeven voor uzelf en uw leerlingen leuker en effectiever. U leert ‘stap-voor-stap’ de best presterende NLP toepassingen waardoor u gedachten, gevoelens, houdingen en gedrag kunt veranderen bij uzelf en/of anderen. Uw contacten met ouders en collega’s verlopen soepeler en plezieriger.

Bijzonderheden
Deze workshop is ook bijzonder geschikt om met het hele team op de eigen basisschool te volgen. Binnen dit traject is er voldoende ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek. Informeert u naar de mogelijkheden.

Wanneer starten?
Er gaan meerdere keren per jaar nieuwe workshops NLP voor leerkrachten van start. Informeer naar de eerstvolgende startdata, of kijk op de kalender hiernaast of op de homepagina.

Investering
De kosten voor de workshop bedragen  €387,-.
Voor het intakegesprek betaalt u eenmalig €85,-.