Paardencoaching

Om een heldere uitleg te kunnen geven op de vraag wat paardencoaching nu eigenlijk inhoud, is het van groot belang te kijken naar de oorsprong, de kern en de natuur van het paard. Paarden hebben voor veel mensen een bijzondere aantrekkingskracht  vanwege hun schoonheid, indrukwekkende verschijning en hun gevoelige antennes. Met hun hoog gevoeligheid en puurheid staan wij als mensen vaak in een schril contrast  tegenover deze edele wezens. Daar waar wij hebben geleerd barrières te bouwen als beschermingsmechanisme in onze samenleving.

Paardenkracht
De natuurlijke oorsprong van een paard is samen te vatten in 3 basiskenmerken.

  1. Een paard is vanuit oerinstinct een prooi-/vluchtdier, wat inhoudt dat het 24 uur per dag op zijn hoede is en alert op elke beweging en verandering in zijn omgeving , op zoek naar dreigend gevaar.
  2. Een paard is een kuddedier, met als levensopdracht zijn gerichtheid op een WIJ en samen sterk overleven i.p.v. de voor ons zo kenmerkende aangepaste IK.
  3. Een paard communiceert op basis van lichaamstaal in het HIER en NU.

In samenwerking met ons, mensen (onderbewust ook gedreven door onze inprentingen), kan een paard ons een zuiver beeld spiegelen van ons ZIJN, ons gedrag en onze conditioneringen.

  • Wil ik (paard) me verbinden met deze persoon? Klopt het gedrag met mijn gevoel en is hij/zij te vertrouwen en authentiek of een groot gevaar!
  • Wat is zijn/haar plek in het geheel van dit moment, wat is mijn plek. Een paard zoekt naar de leiding in zijn groep….Bent u de leider of ik! Welke positie en ordening is het beste voor de kudde( gezin, bedrijf of organisatie)
  • Onduidelijke en tegenstrijdige lichaamstaal en gedrag van de leider veroorzaakt innerlijke strijd en is een aanslag op de basis veiligheid van de groep.

Kortom, een paard spiegelt/reflecteert de onbewuste uitstaling en processen van mensen en zijn omgeving. Een paard reageert  niet op enkel rationele denkprocessen die verbondenheid en samenwerking in de weg staan.

Paardencoaching
Bewuste en onbewuste patronen worden zichtbaar en voelbaar gemaakt wanneer een paard u de spiegel voorhoudt en laat zien waar we een ander en onszelf voorliegen en ver af komen te staan van ons oorspronkelijke zijn, met alle gevolgen en problemen van dien.

Begeleiding
Deze is gericht op reflectie en confrontatie met uw aanmeldklacht. Doel is het zelfredzaam worden in het vinden van antwoorden en oplossingen voor uw probleem en situatie. Korte en krachtige interventies/ spiegelingen kunnen een groot verschil maken voor u als ouder, uw kind of uw onderlinge relatie binnen het gezin. Daarnaast biedt de ongedwongen en veilige omgeving de mogelijkheid te oefenen met nieuw gedrag. M.a.w. hoe het ook anders kan en wat dan de reactie van de omgeving zal zijn. Uw eigen kracht bepaald de uitkomst en potentie van de sessies en het uiteindelijk bereiken van uw gestelde doelstelling.

handen-paard