Speltherapie

Speltherapie is een methode om kinderen en jongeren individueel of in groepsverband te helpen met sociaal-emotionele klachten en/of gedrags­problemen. Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Spel wordt bij speltherapie beschouwd als het communicatie­middel van het kind of de jongere.

Spel heeft verschillende uitingsvormen, bijvoorbeeld: tekenen of schilderen, verbeelding, knutselen, bouwen, naspelen van situaties, intrainen van nieuw gedrag, enz. Het spel geeft uw zoon of dochter gelegenheid tot ontladen van spanning, tot uiten van gedrag en bijbehorende gevoelens, en tot experimenteren met allerlei vormen van nieuw gedrag. Binnen Villa Reusachtig maken wij hiervan gebruik om het kind of de jongere te bereiken op zijn eigen niveau. Uw zoon of dochter verwerkt zijn problemen en komt weer lekker in zijn of haar vel te zitten.

knikkeren