Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van therapie waarbij de aanmeldklacht van het kind, de jongere of de ouder wordt gezien in de samenhang met ‘het systeem’. Systeemtherapie kan zowel individueel als bij gezinnen worden ingezet. ‘Systeem’ is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld van u of uw kind uitmaakt. Dit kunnen het gezin, familie en vrienden zijn maar ook de school of sportvereniging kunnen belangrijke factoren zijn binnen ‘het systeem’.

Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties van uw kind met zijn of haar ‘systeem’ en de samenhang met de aanmeldklacht. Kenmerkend hierbij is dat belangrijke personen van u of uw kind vaak uitgenodigd worden bij de gesprekken. Soms is het ook belangrijk om uit te zoeken welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’. Vervolgens wordt gekeken hoe de samenhang van ‘het systeem’ kan worden beïnvloed ten gunste van uw aanmeldklacht.

systeemtherapie